CASE STUDIES - Giải pháp, sản phẩm GIS sáng tạo

Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh

 • Ứng dụng thông minh hỗ trợ ra quyết định trong công tác lập, thẩm định, công bố công khai quy hoạch đô thị, tiếp nhận ý kiến góp ý, phản hồi của cộng đồng, thông minh hóa quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch đô thị
 • Chiếu sáng đô thị thông minh
 • Giao thông thông minh, hệ thống điều khiển hướng dẫn cho người tham gia giao thông, chỉ huy kiểm soát và xử lý ứng cứu tình huống khẩn cấp
 • Hệ thống cấp thoát nước thông minh, đảm bảo khả năng kiểm soát, xử lý ô nhiễm và an toàn chất lượng
 • Hệ thống thu gom và xử lý rác thải đô thị thông minh
 • Lưới điện thông minh
 • Hệ thống cảnh báo rủi ro, thiên tai
 • Quản trị an toàn công cộng xã hội, giám sát môi trường, phòng chống tội phạm và các lĩnh vực quản lý xã hội khác
 • Ứng dụng thương mại điện tử
 • Kết nối công dân gắn với bộ phận một cửa
 • Các mô hình dịch vụ trực tuyến về dịch vụ giáo dục, đào tạo, dịch vụ truy vấn cơ hội việc làm, y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa đô thị, vui chơi giải trí và các tiện ích khác
 • Tiện ích cảnh báo cho người dân về các vấn đề rủi ro, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề khác có mức độ ảnh hưởng lớn.

Giải quyết các bài toán trong các chương trình đột phá của Thành phố

 1. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 2. Chương trình cải cách hành chính
 3. Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP
 4. Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông
 5. Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
 6. Chương trình giảm ô nhiễm môi trường
 7. Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị