Kết quả vòng thuyết trình
Nội dung 1: Ứng dụng nền tảng HCMGIS (HCMGIS Platforms)
STT Tên giải pháp, sản phẩm Tác giả, nhóm tác giả
1 Lưu giữ Sài Gòn Phan Trung Việt
2 Ứng dụng GIS vào kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
3 Lopa - Ứng dụng tìm và kết nối bãi giữ xe Nguyễn Trần Thảo Nguyên
4 Xây dựng hệ thống trực tuyến quản lý hệ thống thoát nước, hệ thống công trình chống ngập phục vụ công tác chống ngập và thích ứng với hạ tầng cơ sở của thành phố thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Hưng
5 Ridi - Ứng dụng đi xe chung Lê Quốc Tuấn
Nội dung 2: Giải pháp, sản phẩm GIS sáng tạo 2018
STT Tên giải pháp, sản phẩm Tác giả, nhóm tác giả
1 Ứng dụng sản phẩm GIS để quản lý sự cố của mạng lưới cấp nước Nguyễn Văn Hiếu, Trần Văn Thiện - Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
2 Thiết kế và xây dựng hệ thống đo, giám sát, mô phỏng cảnh báo, và phòng chống ngập cho TP.HCM Bùi Hữu Phú
3 Giải pháp thu thập và số hóa dữ liệu GIS di động (Mobile mapping system) Huỳnh Khắc Minh Khôi
Nghiêm Xuân Hoàng
Đặng Đình Huy
4 Ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D và định vị GPS trong việc hỗ trợ cứu hỏa giải cứu và dập lửa khi xảy ra hỏa hoạn. Trần Huỳnh Duy